Klik hier om terug te gaan naar de homepage

KWALITEIT & GARANTIE


Onze slogan luidt Kwaliteit is een veelomvattend begrip. Het gaat niet alleen om de puur technische kwaliteit van de uitgevoerde behandeling, maar ook om zaken als service, betrouwbaarheid, milieu en veiligheid. Al deze zaken zijn bij ons goed verzorgd.

Om te beginnen voldoen we aan alle wettelijke eisen op het gebied van milieu en veiligheid en zijn we continu bezig deze aspecten binnen onze onderneming nog verder te perfectioneren. Ook onze service is ons pluspunt; onze werkwijze is zeer nauwkeurig en we staan te allen tijde voor uw klaar. Zelfs het transport kunnen we voor u verzorgen. Natuurlijk staat ook leveringsbetrouwbaarheid bij ons hoog in het vaandel: bij ons geldt afspraak = afspraak!

Controles
Om te zorgen dat de kwaliteit van het uiteindelijk door ons afgeleverde product naar uw wens is, voeren wij strenge kwaliteitscontroles uit. Allereerst wordt het product gecontroleerd bij binnenkomst. Als er dan eventuele onregelmatigheden zijn, worden deze naar u teruggekoppeld alvorens we het product in behandeling nemen. Als na deze ingangscontrole blijkt dat alles in orde is, wordt het product vervolgens door ons in productie genomen. Nadat de benodigde behandeling(en) dan zijn uitgevoerd, controleren we het product uiteraard weer. Wanneer er dan gebreken worden geconstateerd, wordt het product niet uitgeleverd voordat deze door ons zijn hersteld. Tijdens het aanbrengen van de laklaag spuiten of poederen we bovendien altijd een plaatje mee, zodat we aan de hand van dit monster de kwaliteit, kleur en glansgraad kunnen controleren. Ook leveren we standaard een potje tipverf mee, zodat u beschadigingen tijdens bijvoorbeeld het monteren kunt bijwerken.

Garantie
Vanzelfsprekend garanderen wij u dan ook dat uw product na uitlevering aan de gevraagde kwaliteit voldoet. Zijn er dan toch nog gebreken waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dan worden deze door ons hersteld. Ook kunt u bij ons desgevraagd een garantie- of onderhoudscontract afsluiten. We kunnen tot 10 jaar garantie leveren.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelgde tekst. Deze voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
Industrieweg 2K, 4731 SC Oudenbosch T +31 (0)165-320189, E info@cobla.nl
KvK 78611741 BTW NL861469999B01